Nyttig om hjemmesiden
Denne siden er utviklet for nettelseren Google Chrome og kan se annerledes ut i andre nettlesere.

Tips: Trykk ctrl +/- eller scroll for å gjøre siden større eller mindre.

Good to know about this homepage
This site is deveopled for Google Chrome and can look different in other web-browsers. 

Advice: Click ctrl +/- or scroll to make the pages bigger or smaller.

WEBSITE IN ENGLISH AND FRENCH WILL BE AVAILABLE IN 2015/2016.
----------

Copyright
 
© Kennel Javisst